مشتری همیشه گفت
 • TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD.

  این همکاری متقابل حدود 10 سال طول می کشد و باید اعتراف کند خدمتی که ارائه می دهند بیش از انتظار است.

  آقای طارقی
  TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD.

  محصولات با کیفیت خوب هستند.

  توماس
  TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD.

  Доставка быстрая ، اوپاکوکا هوروشا ، کاشیت می تواند در کار پیشرفت کند!

  والری اوگاروف
  TAKUMI JAPAN AUTO PARTS CO.,LTD.

  شمع های معتبر ، از کیفیت ، حمل و نقل و خدمات بسیار راضی هستند.

  پسر قطعات پرواز